De Hoge Rielen ( De Goorkens)

De Hoge Rielen ( De Goorkens)


Ooit was dit gebied een militair domein vandaag is het eigendom van de Vlaamse gemeenschap. In dit natuurgebied van 230 ha vind je, onder dezelfde naam, een van de grootste jeugdverblijfcentra van het land. In het gebied kan je genieten van heel wat aspecten van het Kempens landschap. Je vindt er uitgestrekte dennenbossen, droge en natte heide en vennen, maar ook oude akkers met bijzonder eikenhakhout. Zoals in vele andere Kempische bossen is er ook in de Goorkens sprake van vergrijzing: de vele dennen die er staan hebben allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Ze laten bovendien weinig licht door. Door een deel van deze dennen te kappen komt er ruimte en licht voor jonge inheemse loofbomen. 2 maal per jaar komen onze schapen op bezoek, ze helpen mee om het heide gebied te ondersteunen tegen de vergrassing van dit unieke natuurgebied. Oorzaak van vergrassing is vermesting ofwel depositie van meststoffen. Droge heide vergrast met de bochtige smele, natte heide en hoogveen met het pijpenstrootje.


https://www.dehogerielen.be