Voorstelling KEMP VZW

KEMP vzw

Waar Biodiversiteit

geschapen

wordt.


Even voorstellen

Wie of wat is KEMP?


KEMP is een vzw die het levenslicht zag in 2001 en gegroeid is uit de directe bekommernis voor de natuur, maar al van in het prille begin, wilde de vzw veel meer zijn dan een gewone natuurvereniging. Daarom zag KEMP haar maatschappelijke opdracht veel ruimer en wilde zij naast de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, ook inzetten op ecologisch toerisme, sociaal engagement en zeker ook op bescherming van cultureel-historisch erfgoed in eigen streek. KEMP is dan ook een letterwoord dat niet alleen verwijs naar de Kempen.


KEMP

Kultuurhistorisch Ecologisch Maatschappelijk Project


Naast het feit dat Kemp vzw een schapenboerderij uitbaat die als dienstverlenend landbouwbedrijf de ecologische waarde van diverse natuurgebieden, privé-gronden en zelfs industriële terreinen helpt vergroten door biodiversiteit te bevorderen, heeft ze ook een aantal andere realisaties op haar actief.


HET WOLHUISJE


Kemp renoveerde het Wolwashuisje aan de Molse Nete in het centrum van Mol. Het huisje werd in de 19de eeuw gebruikt om schapenwol te wassen en te drogen. Het is een belangrijke getuige van een teloorgegane (eens welvarende) wol- en lakenindustrie in Mol. 


HET WATERRAD


Van oudsher stond er aan de Nete in Mol ook een watermolen die als koren- en graanmolen eeuwenlang een banmolen was. De boeren uit de streek waren verplicht hun graan bij deze molen te laten malen. Die verplichting werd in 1789 afgeschaft maar de molen bleef in dienst tot 1910, tot wanneer de gemeente Mol het rad liet verwijderen na klachten van wateroverlast.

In 2005 zorgde Kemp vzw in samenwerking met natuurvereniging De Gagel ervoor dat er aan de intussen gerestaureerde molen (1985) een nieuw rad kon worden geplaatst.

Dit zijn maar twee voorbeelden van historisch erfgoed dat mede door Kemp in ere werd hersteld. Daarnaast waren er nog andere projecten zoals het Pesthuisje in de abdij van Postel dat stamt uit de 17de eeuw en dat grondig werd opgekuist met de hulp van Kemp. In natuurgebied De Maat heeft de vzw ook nog een historische kelder blootgelegd.

 

LEVEND ERFGOED


Maar er is natuurlijk meer. Met de eens zo bloeiende wol- en lakenindustrie is uiteraard ook het Kempisch Heideschaap met Mol en zijn omgeving vergroeit. Dit schapenras - dat eens zo talrijk over onze heide struinde - was zo goed als uitgestorven, toen Kemp vzw besloot om het Heideschaap in onze contreien te redden van de ondergang.

De lakenindustrie mag dan aan het einde van de 19e eeuw verdwenen zijn, Kemp vzw zocht en vond een nieuwe bestemming voor de schapen. Vandaag doen zij belangrijk werk als natuurbeheerder. De herder en zijn schapen zorgen er samen voor dat hun biotoop en het landschap waarin ze thuishoren – niet alleen blijft bestaan – maar ook bijdraagt aan een betere, aangenamere leefomgeving voor mens en dier, waar recreatie en natuurbeleving mogelijk blijft.

 


SOCIAAL ENGAGEMENT


De laatste maar zeer belangrijke poot waarop Kemp vzw staat, is het sociaal engagement van de vereniging. Uiteraard zijn kinderen, gezinnen en scholen bij tal van gelegenheden welkom bij Kemp. Met demonstraties schapen-drijven vermaken de Border Collies jong en oud terwijl de herders vakkundig en educatief het publiek onderhouden met interessante verhalen en informatie.

Maar ook de sociale tewerkstelling wordt in het bedrijf niet vergeten. Mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt worden vaak ingeschakeld in het dagelijks werk en stagiaires of herders in spé worden ondersteund en krijgen begeleiding,

 

EN TOCH EEN BEDRIJF


Kemp vzw is als schapenboerderij een echt landbouwbedrijf dat niet ontkomt aan de economische wetmatigheden binnen de grenzen van een snel evoluerend landbouwbeleid. Er staan grote uitdagingen te wachten, denken we maar aan de klimaatproblematiek. Gelukkig is KEMP ook daarin eerder een oplossing dan een probleem. Ondanks de dagelijkse uitdagingen blijft de vzw heel gedreven en met veel enthousiasme gaan voor de missie waar ze voor staat.

ABONNEER U OP DE NIEUWSBRIEF


Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen van onze schaapjes abonneer je dan op onze nieuwwsbrief.