Voordelen van begrazing

Voordelen van begrazing

1. Ecologie

 • Gronden die begraasd worden verarmen, waardoor heide weer volop tot bloei kan komen (heide is een rodelijstsoort)
 • Sommige geaccidenteerde terreinen zijn machinaal moeilijk te beheren, bijvoorbeeld terreinen met sterk microreliëf of  sterke taluds
 • Het is de meest CO2 vriendelijke manier om grassige oppervlaktes te beheren
 • Geen restmateriaal
 • Meestal goedkoper dan machinaal
 • Zeer efficiënt
 • Landschappelijk waardevol
 • Omzetten van vegetatie in vlees en wol
 • Bestrijden Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, distels, brandnetel, bramen enz.
 • Op dijken zorgt begrazing voor een dikkere graszode dus stevigere dijken
 • Goed voor biodiversiteit en ecodynamiek


KEMP vzw is aangesloten bij het collectief van Schapenbegrazing.nl.   Op hun website kan je je verder verdiepen in alle aspecten van natuurbeheer met schapen.


2.Toerisme


Het begrazen van de Kempische kanaaldijken en de heide betekent een toeristische meerwaarde voor de betrokken gemeenten. Het is mogelijk bezoekers te ontvangen op de heide en in de schaapskooi.  Geleide wandelingen met oog voor specifieke streekduiding en ecologisch natuurbeheer staan op het programma. Het schaap is eeuwenlang een belangrijke schakel in onze economie geweest. De potstaleconomie  zorgde niet alleen voor landbouwopbrengst maar was tevens gangmaker voor andere nijverheid. De wolverwerking heeft in onze contreien een niet te onderschatten invloed gehad. Met het ontstaan van de wateringen in de 19de eeuw kwam hierin geleidelijk aan verandering.


3.Educatie


Door het inzetten van schapen in combinatie met een op maat gesneden natuurexploratie wordt bij een ruim doelpubliek interesse gewekt voor de waarde van onze natuurgebieden. Educatieve projecten  zijn uitgewerkt. De schaapskudde vormt een tastbaar middel voor diverse doelgroepen om in contact te komen met de streekeigen natuur. Een bezoek aan de herder is een unieke combinatie tussen leermomenten vanuit ervaring en waarneming, mogelijk gekoppeld aan een sportieve activiteit. De ervaring moet de doelgroepen motiveren een positieve ingesteldheid te hebben naar natuur en milieu. Betrachting is mensen aanspreekbaar te maken voor een positieve (preventieve) gedragswijziging naar natuur en milieu toe.


4.Tewerkstelling


Begrazing met schapen biedt een gevarieerd tewerkstellingsaanbod, op verschillende niveaus en met specifieke invalshoeken.