de Antwerpse stadsherder


Begin 2018 kwam Lukas Janssens vanuit Landwijzer (opleiding biologische landbouw) stage lopen bij KEMP vzw. Hij kreeg bij ons het herder- en schapenvirus te pakken en vatte het idee op om in Antwerpen een schapenbegrazingsbedrijf op te starten. De eerste contracten zijn ondertussen getekend en hij zal in april kunnen starten! Vanuit KEMP vzw zal er ondersteuning zijn op verschillende vlakken en hopen we dat zijn graasplanning voor 2019 vol geraakt.  KEMP vzw kan hierdoor en in samenwerking met andere herders in de ganse provincie kwalitatieve schapenbegrazing aanbieden!