Onze kudde

Onze kudde

Het bestuur van KEMP vzw is in 2008 met een kudde begonnen. Daarmee begrazen we allerhande natuur- en groenelementen in de streek wat bijdraagt aan biodiversiteit en een mooi landschap. Dit is een succes gebleken, de kuddes hebben een volle planning en er is nog meer werk op komst. Om aan deze vragen te kunnen beantwoorden is KEMP vzw op zoek gegaan naar extra dieren.


Crowdfunding


Als fokkers van het Kempens heideschaap kwamen we nogal snel in Nederland uit, waar nog grote kuddes rondlopen. De investering was voor ons een grote sprong, waar gewone banken niet voor in de rij staan. KEMP vzw kon deze investeringen niet alleen aan en organiseerde daarom een volksfinanciering.


Particulieren en bedrijven konden de aankoop van een of meer schapen financieren en kregen in ruil korting op producten en deelname aan activiteiten.

Dankzij een 300-tal financiers was binnen drie weken het doelbedrag bereikt.  Er werd zelfs meer opgehaald, dit geld werd gebruikt voor de aanschaf van materiaal en voeding voor de honden.


Waarom wou KEMP vzw meer schapen?

Om alle opdrachten te kunnen afwerken. De formule die KEMP vzw aanbiedt heeft heel wat klanten aangetrokken. Ondertussen zijn er een 16 tal verschillende klanten en wordt er jaarlijks meer dan 300 hectare beheerd. De kuddes worden verhuurd vanaf 15 maart tot 15 december.


Om een goed functionerend begrazingsbedrijf te kunnen runnen zou het ideaal zijn om met 750 ooien te kunnen werken. Dan zijn er 3 herders die telkens 250 dieren opvolgen en 1 herder die de lammerkuddes verzorgt, vakantieperiodes en ziektes opvangt en hulp kan bieden in drukkere periodes.


De laatste reden is, om meer kuddes te hebben en de Kempen een eigen streekbeeld te geven. De Kempen is een zeer groene regio met nog veel open ruimte, bossen en natuur. Dit is niet echt bekend bij buitenstaanders, de kuddes kunnen mensen aantrekken om op ontdekking te komen in de stille groene Kempen.


Hoe ziet een dag eruit van de KEMP herder?

De herder vertrekt thuis met zijn honden en auto naar het project waar de kudde op dat moment verblijft. Hij laat de schapen uit de nachtpen en hoedt de schapen een 3 tot 4 uur. 's Middags, na zelf te eten, maakt hij een nieuwe nachtpen. Dit is een kleine plek omgeven door elektrische netten, hierin hebben ze ook de toegang tot water, zout en mineraalblokken. In de namiddag hoedt hij nog een paar uren, daarna gaan de schapen in de nachtpen en gaat de herder terug naar huis. Soms staan de schapen ook continu in netten en is de job van de herder er een van de netten te verplaatsen. In het weekend staan de kuddes meestal in grote vakken, zodat de herder het in het weekend wat rustiger kan doen.Wat doen de schapen in de winter?

De dieren staan in de winter gewoon buiten, maar dan op rijkere gronden. Ze zetten de grasvelden kort. Ook zijn er nog wat opdrachten die moeten afgewerkt worden. Vanaf half januari worden de lammetjes geboren. Daarvoor komen de dieren per groep naar binnen zodat de juiste zorgen en registratie kan gebeuren. Vanaf dat ooi en lam er klaar voor zijn gaan ze terug naar buiten. Schapen kunnen op stal worden gehouden, maar onze ervaring leert dat de dieren veel gezonder en gelukkiger zijn als ze buiten kunnen staan met hun wollen trui aan natuurlijk.


Hoe vervoer je zoveel schapen?

Meestal gaan we gewoon te voet met de kudde. Dat heeft vele voordelen, minder stress, minder kosten, veel gezonder voor de herder en de honden, de schapenpootjes slijten natuurlijk af,… niets dan voordelen. Soms moeten we te ver of zijn er teveel punten waar het verkeer hinder zou ondervinden, dan gaan de schapen in de aanhanger. Als het echt grote verplaatsingen zijn van veel dieren op korte tijd dan huren we ook wel eens een vrachtwagen, om een ganse kudde op te laden.


Hoe komt een herder aan een loon?

Ons principe is de schapen onderhouden zichzelf en de loonkost van de herder moet de klant betalen. Wij vragen dus een vergoeding aan de klant om de schapen op zijn terreinen te plaatsen en ervoor te zorgen dat het beheer goed gebeurt. Dit gedurende de zomer en de winter.


Zullen de dieren goed verzorgd worden?

Kemp vzw heeft al jaren ervaring in het houden van schapen op allerlei terreinen. Dierenwelzijn is van groot belang voor KEMP vzw en heeft voor zichzelf een protocol uitgewerkt. Het protocol gaat uit van preventief handelen en opbouw van immuniteit. Er wordt dus veel nagedacht over management en medicatie wordt zo min mogelijk gebruikt. Een vaste dierenarts wordt enkele keren per jaar geconsulteerd.  De dieren zijn dus in goede handen.